OFERTA PRODUKTÓW


wentylatory suszarnicze

W E N T Y L A T O R Y S U S Z A R N I C Z E

ZASTOSOWANIE:

 

Suszarnie:
– do drewna
– ziół, tytoniu
– owoców, grzybów
– płytek ceramicznych

 

Text

W E N T Y L A T O R Y

D O

P R Z E C H O W A L N I

ZASTOSOWANIE:

Przechowalnie:
– do warzyw
– do owoców
– innych płodów rolnych

 Text

W E N T Y L A T O R Y

S T A N D A R D O W E

D O +40°C

ZASTOSOWANIE:
– magazyny
– hale produkcyjne
– wentylacja pomieszczeń

 

Text

W E N T Y L A T O R Y

WYSOKOTEMPERATUROWE

DO +100°C, DO+120°C

ZASTOSOWANIE:
– suszarnie
– urządzenia grzewcze
– wszędzie tam gdzie środowiskiem pracy
wentylatora jest wysoka temperatura

 Text

W E N T Y L A T O R Y

PRZECIWWYBUCHOWE

ZASTOSOWANIE:
– lakiernie
– pomieszczenia, urządzenia, w których
istnieje prawdopodobieństwo pojawienia
się atmosfer wybuchowych

 

Text

W E N T Y L A T O R Y

W O L N O S T O J Ą C E

ZASTOSOWANIE:
– wentylacja maszyn
– osuszanie
– magazyny
– hale produkcyjne
– wentylacja pomieszczeń

 Text

W E N T Y L A T O R Y

NIESTANDARDOWE

Wykonane na indywidualne zlecenie
Według wymagań, wytycznych Klienta

 

Text